Klasa 2 – 4

Szkoła efektywnej nauki dla dzieci klas 2-4

Kursy szybkiego czytania i zapamiętywania są prosperującymi inwestycjami w nasze dzieci. Po naszych zajęciach, a nawet już w trakcie najmłodsi mają rozwiniętą sprawność logicznego myślenia i koncentracji uwagi trzykrotnie!
Uczestnicy naszego kursu poznają odpowiednie techniki pamięciowe, które mają na celu przedstawić najefektywniejszą i najwygodniejszą, a przy tym ciekawą formę nauki szybkiego czytania i zapamiętywania.

Nasz kurs pomaga:

-Dużo szybciej się uczyć
-Osiągnąć większą koncentrację wymaganą na klasówkach i testach
-Osiągać większą motywację do nauki
-Uzyskać większą pewność siebie
-Poprawić sprawność czytania i zrozumienia tekstów
-Nauczy się notować korzystając z obrazów
-Rozwinie zdolność logicznego myślenia
-Otrzyma materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego uczenia się

Informacje organizacyjne:
-Ilość zajęć 30 x 90 min (raz w tygodniu)
-Zajęcia mają charakter aktywny. Ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach jak i zespołowo.
-Prowadzone będą gry, testy oraz prezentacje multimedialne.
-Zajęcia opracowane zostały oraz prowadzone będą przez psychologów oraz trenerów efektywnej nauki z wieloletnim doświadczeniem.

Program zajęć:

-Szybkie czytanie. Jak poprawić zrozumienie i tempo czytania.
-Strategie posługiwania się podręcznikiem i tekstem. W jaki sposób pracować z podręcznikiem lub zeszytem, by zrozumieć i skutecznie zapamiętać całość materiału.
-Jak sporządzać efektywne notatki, aby opanować i utrwalić dużą partię informacji.
-Sposoby przygotowywania się do sprawdzianów, klasówek, egzaminów, testów oraz odpowiedzi ustnych.
-Techniki zapamiętywania i ćwiczenia rozwijające pamięć.
-Zapamiętywanie poprzez zrozumienie
-Gimnastyka umysłu ­ aktywizowanie i ćwiczenie szarych komórek, rozwijanie intelektu i umiejętności posługiwania się kreatywnością.
-Ćwiczenia integrujące pracę półkul mózgowych, pobudzające i koncentrujące umysł, odprężające i relaksujące.
-Elementy radzenia sobie z tremą.
-Nauka żonglerki

Formularz zapisów

Wypełnij dane w formularzu poniżej - oddzwonimy do Ciebie i odpowiemy na wszystkie pytania.