Gimnazjum

Szkoła efektywnej nauki dla młodzieży gimnazjalnej.

Ofertę kursu efektywnej nauki, w tym szybkiego czytania i zapamiętywania kierujemy do młodzieży gimnazjalnej, przed którą stoi wiele wyzwań i oczekiwań. W rzeczywistości szkolnej tymi wyzwaniami okazują się codzienne dawki informacji, porcje nowej wiedzy i umiejętności.                              Dzięki technikom efektywnej nauki uczenie się i przyswajanie wiedzy staje się przyjemne, łatwe i szybkie. Proponowane przez nas zajęcia nastawione są na wszechstronny trening umysłowy i rozwój sprawności intelektualnej.

Udział w zajęciach pozwoli na:

-Poznanie sposobów zapamiętywania dat, pojęć przyrodniczych, trudnych słów, uczenia się matematyki i języków obcych
-Poprawę pamięci
-Zwiększenie motywację do nauki i nabrania pewności siebie
-Rozwinięcie sprawności szybkość czytania
-Naukę notowania poprzez wykorzystanie map myśli
-Rozwinięcie zdolność logicznego myślenia oraz koncentracji uwagi

Informacje organizacyjne:
-Ilość zajęć ­ 30 x 90 min ( raz w tygodniu)
-Zajęcia mają charakter aktywny. Ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach oraz zespołowo. Prowadzone będą gry, testy oraz prezentacje multimedialne.
-Zajęcia opracowane zostały oraz prowadzone będą przez psychologów oraz trenerów efektywnej nauki z wieloletnim doświadczeniem.
-Uczestnik otrzyma materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego uczenia się.

Program zajęć:

-Określanie i realizacja celu własnej nauki. Organizacja czasu i formy pracy.
-Strategie posługiwania się podręcznikiem i tekstem. W jaki sposób pracować z podręcznikiem lub zeszytem, by zrozumieć i skutecznie zapamiętać całość materiału
-Szybkie czytanie. Jak poprawić zrozumienie i tempo czytania.
-Efektywne notowanie: rodzaje i zastosowanie.
-Sposoby przygotowywania się do sprawdzianów, klasówek, egzaminów, testów oraz odpowiedzi ustnych.
-Techniki zapamiętywania i ćwiczenia rozwijające pamięć.
-Metody ułatwiające zapamiętywanie. Rozwijanie pamięci krótko i długoterminowej.
-Rozpoznawanie, korygowanie i rozwijanie indywidualnej strategii i stylu uczenia się
-Gimnastyka umysłu, czyli ćwiczenia podnoszące sprawność intelektualną.
-Elementy autorelaksu i metod antystresowych
-Nauka żonglerki

Formularz zapisów

Wypełnij dane w formularzu poniżej - oddzwonimy do Ciebie i odpowiemy na wszystkie pytania.